บรรยากาศการเรียนการสอนว่ายน้ำ คลาส SMALL วัย 4 – 12 เดือน จาก Swimming Kids อุดรธานี

บรรยากาศการเรียนการสอนว่ายน้ำ คลาส SMALL วัย 4 – 12 เดือน จาก Swimming Kids อุดรธานี

กิจกรรมการเรียนการสอนว่ายน้ำทารกและเด็กเล็ก ของคลาส SMALL วัย 4 – 12 เดือน เน้นกิจกรรมสร้างคุ้นชินกับน้ำ ไม่กลัวน้ำ มีทัศนคติที่ดีต่อน้ำ กระตุ้นประสาทสัมผัสทั้ง 5 ด้วยน้ำ สี เกมส์ การร้องเพลง กิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ฝึกกลั้นหายใจและดำน้ำ ที่เป็นทักษะสำคัญของการเรียนว่ายน้ำในขั้นต่อไปค่ะ