ฝึกโน้มตัวลงน้ำพร้อมดำน้ำเคลื่อนที่ไปข้างหน้า

ฝึกโน้มตัวลงน้ำพร้อมดำน้ำเคลื่อนที่ไปข้างหน้า

วันนี้น้องๆ คลาส Smile (อายุ 1 – 1.5 ขวบ) จาก Swimming Kids รามคำแหง มาโชว์ทักษะการนั่งทรงตัวบน Mat โน้มตัวลงน้ำ พร้อมดำน้ำเคลื่อนที่ไปข้างหน้า การเรียนการสอนนี้เป็นสวนหนึ่งของกิจกรรม Safety เพื่อฝึกให้น้องมีความมั่นใจ กล้าตัดสินใจ และช่วยเหลือตนเองดำน้ำเตะขาไปยังจุดปลอดภัยได้ค่าา