เสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

https://youtube.com/shorts/smg5bLEcE-8?si=1X6d5ZJQOWfaftRL

เสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

Swimming Kids รามคำแหง พามาดูการเรียนการสอน ในคลาส Strong สำหรับน้องวัย 2 – 2.9 ขวบ จะเน้นการฝึกพัฒนามัดกล้ามเนื้อของร่างกายให้แข็งแรง อีกทั้งเสริมสร้างความมั่นใจ ให้น้องสามารถเอาตัวรอดเมื่ออยู่ในน้ำได้ด้วยตัวเอง นำไปสู่การฝึกทักษะที่ยากขึ้นต่อไปค่ะ