Strong Arms! ฝึกกล้ามเนื้อแขนให้นักว่ายน้ำตัวจิ๋ว

Strong Arms! ฝึกกล้ามเนื้อแขนให้นักว่ายน้ำตัวจิ๋ว

Swimming Kids รามคำแหง พามาชมการเรียนการสอนในคลาส Advance Strong เริ่มตั้งแต่กิจกรรมฝึกให้น้องๆ เรียนรู้วิธีการเกาะ เช่น การเกาะขอบสระ เกาะราวเหล็ก การเกาะแมท ฯลฯ ซึ่งกิจกรรมนี้จะช่วยพัฒนามัดกล้ามเนื้อมัดเล็กๆ ของนิ้วและฝามือให้แข็งแรงขึ้น ยังพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ โดยเฉพาะกล้ามเนื้อแขนและลำตัว ช่วยพัฒนาทักษะการควบคุมการทรงตัว ช่วยให้สมองทำงานประสานกับการรับรู้ของร่างกายได้ดี มีการเคลื่อนไหวที่คล่องแคล่วขึ้น ส่งผลให้มีพัฒนาการอย่างเหมาะสมค่ะ นอกจากนี้ การเกาะยังเป็นทักษะพื้นฐานของการเอาตัวรอดในน้ำด้วยนะคะ หากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น น้องสามารถเกาะ-ไต่เคลื่อนที่เข้าหาจุดปลอดภัยได้ด้วยตนเองค่ะ