“Dog Paddle” ทักษะพื้นฐานการเอาตัวรอดในน้ำ

“Dog Paddle” ทักษะพื้นฐานการเอาตัวรอดในน้ำ

Swimming Kids พุทธมณฑล พาน้องมาสาธิต วิธีการเอาตัวรอดในน้ำ “Dog Paddle” หรือ “ท่าลูกหมาตกน้ำ” เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ทักษะการเอาตัวรอดในน้ำ (Survival Skills) ทักษะจำเป็นที่น้องๆ ทุกคนต้องเรียนรู้ เพื่อช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นหากเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ สามารถพาตนเองว่ายเข้าหาจุดปลอดภัยได้ ซึ่งการเรียนการสอนนั้นควรเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนว่ายน้ำทารกและเด็กเล็กโดยเฉพาะนะคะ