เทคนิคการกลั้นหายใจ (Breath control)

เทคนิคการกลั้นหายใจ (Breath control)

เทคนิคการกลั้นหายใจ (Breath control) Swimming Kids พัฒนาการ พาน้องๆ มาสาธิตวิธีการกลั้นหายใจ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกของการฝึกทักษะดำน้ำ เทคนิคคือ คุณพ่อคุณแม่จะต้องส่งสัญญาณก่อนการรดน้ำสัมผัสหน้าน้อง เช่นเรียกชื่อน้อง หรือทำท่าประกอบ เพื่อให้น้องเริ่มกลั้นหายใจ หลับตา ปิดปากก่อน แล้วจึงรดน้ำ ซึ่งวิธีการนี้จะช่วยให้น้องไม่สำลักน้ำ และพร้อมที่จะฝึกทักษะการดำน้ำได้อย่างมั่นใจต่อไปค่ะ