“STRONG” พัฒนากล้ามเนื้อทุกๆ ส่วนด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย

“STRONG” พัฒนากล้ามเนื้อทุกๆ ส่วนด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย

“STRONG” พัฒนากล้ามเนื้อทุกๆ ส่วนด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย มาชม “น้องรดา” วัย 2.2 ขวบ จากคลาส Advance Strong สำหรับน้องๆ อายุระหว่าง 2 – 2.9 ขวบ จาก Swimming Kids เกษตร-นวมินทร์ กันค่าาา การออกกำลังกายโดยการว่ายน้ำนั่นสิ่งที่เด็กจะได้รับโดยตรงคือเรื่องการเสริมสร้างมัดกล้ามเนื้อต่างๆ ทั้งมัดใหญ่และมัดเล็กทุกมัด ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการหยิบจับสิ่งของ การกวักน้ำ การเตะขา การทรงตัว การกระโดด การพุ่งตัว และอื่นๆ อีกมากมาย โดยการออกกำลังกายในน้ำ เด็กจะออกแรงมากกว่าการออกกำลังกายบนบกถึง 4 เท่า เมื่อมีการออกแรงมากขึ้นก็จะเหนื่อยมากขึ้น ทำให้น้องหิวมากขึ้น เจริญอาหารมากขึ้น และนอนได้นานมากขึ้นและลึกมากขึ้นอีกด้วย ซึ่งจะส่งผลทำให้ Growth Hormone ทำงานได้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงทำให้น้องเติบโตได้อย่างรวดเร็วและแข็งแรง กล้ามเนื้อทุกส่วนทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ