คำแนะนำการเตรียมตัวการเรียนว่ายน้ำที่ Swimming Kids

การเตรียมตัวก่อนลงสระ

 • งดอาหารและนมน้องอย่างน้อย 30 นาทีก่อนเวลาเรียน
 • เตรียมของใช้ส่วนตัว เช่น ชุดว่ายน้ำ ถุงผ้าเปียก ผ้าเช็ดตัว เสื้อผ้า นม แพมเพิส ฯลฯ
 • พบเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนเรียน
 • น้องที่มีอายุต่ำกว่า 3 ขวบต้องใส่แพมเพิสสำหรับลงน้ำและกางเกงกันอุจจาระรั่วทุกครั้ง
 • น้องที่อายุมากกว่า 2 ขวบต้องสวมหมวกและแว่นตาว่ายน้ำ (มีจำหน่ายที่สวิมมิ่ง คิดส์ ทุกสาขา)
 • คุณพ่อคุณแม่จำเป็นต้องใส่ชุดว่ายน้ำที่ถูกต้อง ไม่อนุญาตให้ใส่เสื้อธรรมดาหรือเสื้อยืดลงน้ำ
 • งดทาโลชั่นหรือน้ำมันทาตัวทุกชนิดก่อนลงน้ำ
 • ล้างตัวให้สะอาดก่อนลงสระทุกครั้ง

กฎระเบียบการเรียนว่ายน้ำ

 • ขอสงวนสิทธิ์ในการลงเรียน หากมาสายเกิน 15 นาที
 • กรณีคลาส Pre-Swim (2.9 ขวบขึ้นไป) ที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ลงสระกับน้องๆ ขอความกรุณาคุณพ่อคุณแม่นั่งอยู่บริเวณสระเพื่อสังเกตการณ์ระหว่างการเรียนการสอน
 • เมื่อจบคลาสเรียนแล้ว กรุณาพาน้องๆ ขึ้นจากสระทันที เพื่อให้คลาสต่อไปได้เริ่มการเรียนการสอนตรงเวลา
 • ในระหว่างการเรียนการสอน กรุณาปฎิบัติตามคำแนะนำของคุณครูอย่างเคร่งครัด หากมีกิจกรรมใดระหว่างการเรียนการสอนที่เห็นว่าไม่เหมาะสม คุณพ่อคุณแม่สามารถปฎิเสธการทำกิจกรรมนั้นๆ ได้โดยแจ้งคุณครูผู้สอน

การเรียนชดเชย

 • การเรียนชดเชยต้องมีการนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น
 • กรุณาโทรแจ้งทุกครั้งเมื่อมีการลา
 • กรณีลาป่วย กรุณานำใบรับรองแพทย์ให้เจ้าหน้าที่เพื่อรักษาสิทธิ์
 • เมื่อลงทะเบียนเรียนแล้ว ไม่สามารถเรียกคืนค่าเล่าเรียนหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ ยกเว้นโอนสิทธิ์ระหว่างพี่น้องเท่านั้น
 • การเรียนการสอนใน 1 เทอมมี 10 ครั้ง กรุณาพาน้องมาเรียนตามวันเวลาที่ลงทะเบียนให้ครบตามกำหนด กรณีมาเรียนไม่ครบ สามารถยกสิทธิ์ไปเรียนสมทบในเทอมถัดไปได้ไม่เกิน 2 ครั้ง กรณีต่อคอร์สเท่านั้น
 • หลังจากที่มีการเริ่มเรียนแล้ว ไม่สามารถย้ายเทอมการศึกษาได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ทาง สวิมมิ่ง คิดส์ ต้องยกเลิกการเรียนการสอน ทาง สวิมมิ่ง คิดส์ จะจัดการเรียนชดเชยให้ โดยจะแจ้งวันและเวลาให้คุณพ่อคุณแม่ทราบในภายหลัง

Preparations for a Swimming Class

 • Avoid feeding foods or breastfeeding to your child at least 30 minutes before class.
 • Bring your personal belongings e.g. swimsuit, wet diaper bag, towel, cloth, baby milk/food, baby diapers, etc.
 • See staff at counter before class.
 • Children under 3 years old must wear swimming diaper and Kids Nappy.
 • Children over 2 years old must wear swimming cap and goggles (available at Swimming Kids).
 • Wear a proper swimsuit. Cotton or T-Shirt is not allowed in water.
 • Do not apply any body lotion or oil before entering the pool.
 • Shower before entering the pool.

Swimming Rules & Regulations

 • Do not be late than 15 minutes.
 • Children over 2.9 years old with teachers, parents are required to observe during class.
 • Leave the pool immediately after your class has finished, so that the next class is able to begin.
 • Follow the instructions from the teacher strictly. If there is any improper activity during class you do not wish your child to participate, you can say no to the teacher.

Make up class

 • Always book your make up class in advance.
 • Please inform staff/teacher if you are not attending the class.
 • If your child is sick, please present a medical certificate to keep your quota.
 • There is no refund or transfer to another person once the registration has been made except that person is a sibling or cousin.
 • 1 term consists of 10 times, please bring your child to class accroding to your selected date and time, and complete your course by expiry date, otherwise you can only transfer 2 times to the next term only if you continue the course.
 • There is no renew course to another term once the course is started.
 • In case of inevitable event that causes a class cancelation, Swimming Kids will re-arrange an extra make up class and will inform day and time accordingly.