เนื้อเพลงและไฟล์เพลง

8 in the pool (Strong 1-2-3-4-5)

Download          |          lyrics

Monkey Walk (Smile 1-2, Smart 1-2-3, Strong 1-2)

Download          |          Lyric

Pancake Song (Small 1 , Smile 1-2 ,Smart 1)

Download          |          Lyric

The Hokey Pokey Song. (Small 1 , Smile 1 , Smart 1)

Download          |          Lyric

Teddy Bear (Smile 1 , Smart 1 , Strong 1)

Download          |          Lyric

Monkey Hanging On the Tree (Smile 1 , Smart 1)

Download          |          Lyric

London Bridge (Small 1-2, Smile 1-2, Smart 1-3, Strong 1-5)

Download          |          Lyric

Little Goldfish (Cheek Dip) (Small 2)

Download          |          Lyric

Rain, Rain – Go Away (Small 2 , Smile 1, Smart 1 , Strong 1 )

Download          |          Lyric

Row, Row, Rows Your Boat. (Front Float – Move on) (Small – Smile -Smart 1,2 – Strong 1,2)

Download          |          Lyric

Twinkle Little Star (Back Floating – Stay Still) (Small 1-2, Smile 1-2, Smart 1-3, Strong 1-5)

Download          |          Lyric

Hush, Little Baby.(Back Floating–Ears in the water) (Small 1-2, Smile 1-2, Smart 1-3, Strong 1-5)

Download          |          Lyric

We Are Swimmer (Small 1-2, Smile 1-2, Smart 1-3, Strong 1-5)

Download          |          Lyric

Kiddies Make a Splash (Paddle) (Small 1-2, Smile 1-2, Smart 1-3, Strong 1-5)

Download          |          Lyric

If You’re Happy and You Know It (Small 1-2, Smile 1-2, Smart 1-3, Strong 1-5, Swim 1-3)

Download          |          Lyric