สิทธิพิเศษสำหรับน้องๆ สมาชิกครอบครัว Swimming Kids
กับสถาบันเสริมสร้างพัฒนาการเด็กชั้นนำของประเทศไทย