💯ที่สุด….ของโรงเรียนสอนว่ายน้ำทารกและเด็กเล็ก

💯 “ที่สุด….ของโรงเรียนสอนว่ายน้ำทารกและเด็กเล็ก”

🎀💙 งานสัมมนาพัฒนาศักยภาพคุณครูและบุคลากร สวิมมิ่ง คิดส์ ไทยแลนด์ ประจำปี 2566 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

📍 การเป็น”ที่สุด” ได้นั้น เกิดจากการปรับปรุงและพัฒนาในทุกๆ ด้านอยู่เสมอ ทั้งด้านหลักสูตรการเรียนการสอน การให้บริการ และทัศนคติในการทำงานที่ดี เพิ่มพูนทักษะความสามารถใหม่ๆ และยกระดับคุณภาพของคุณครู บุคลากร ในด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ เรียนรู้การทำงานเป็นทีม พร้อมกำหนดเป้าหมายการทำงาน วางแผนการปฏิบัติให้บรรลุที่ตั้งไว้👍

🏊 สวิมมิ่ง คิดส์ ของเรา ให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของคุณพ่อคุณแม่และน้องๆ เป็นสำคัญ

🙏 ขอขอบพระคุณที่ให้ความสนับสนุนเสมอมา เราสัญญาว่าจะรักษามาตรฐานที่ดีแบบนี้ตลอดไป 🙏

❤️ มอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนที่คุณรักที่สุด

🏊‍♀️ มอบสิ่งมีค่าที่สุด ให้ติดตัวลูกน้อยไปตลอดชีวิต Swimming kids Thailand