ครูผู้สอน

  • สำเร็จหลักสูตรการสอนว่ายน้ำทารกและเด็กเล็กกับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศออสเตรเลีย รับรองโดย Australian Swimming Coaches and Teachers Association (ASCTA)
  • มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอนว่ายน้ำทารกและเด็กเล็กเป็นอย่างดี

 

ทีมผู้บริหาร

 

ฝ่ายวิชาการ

 

Head Coach

 

Teachers