Date:February 14, 2017

ขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่และน้องๆ ทุกคนที่ร่วมบริจาคอุปกรณ์กีฬาและของเล่นที่ไม่ใช้แล้วในกิจกรรมดีๆ ของ Swimming Kids “แบ่งความรัก.. ปันความสุข.. จากเพื่อนสู่เพื่อน..” นะคะ ได้รับของบริจาคมากมายเลยค่ะ จึงขออนุญาตแบ่งกระจายของบางส่วนเพื่อส่งต่อให้น้องๆ ตามชายแดนและเขตทุรกันดารด้วยนะคะ และขอให้ผลบุญในครั้งนี้ ส่งผลให้ครอบครัวของทุกๆ คน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ พบเจอแต่สิ่งดีๆ ทุกประการค่ะ ปล.ขออนุญาตเบลอหน้าน้องๆ ผู้ด้อยโอกาส เพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิเด็กนะคะ

16722619_1315922945120868_8600718450386178499_o

16603124_1315922948454201_4712214850884464532_n

16665788_1315922881787541_5055367905430261407_o
ขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่และน้องๆ ทุกคนที่ร่วมบริจาคอุปกรณ์กีฬาและของเล่นที่ไม่ใช้แล้วในกิจกรรมดีๆ ของ Swimming Kids “แบ่งความรัก.. ปันความสุข.. จากเพื่อนสู่เพื่อน..” นะคะ ได้รับของบริจาคมากมายเลยค่ะ  จึงขออนุญาตแบ่งกระจายของบางส่วนเพื่อส่งต่อให้น้องๆ ตามชายแดนและเขตทุรกันดารด้วยนะคะ และขอให้ผลบุญในครั้งนี้ ส่งผลให้ครอบครัวของทุกๆ คน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ พบเจอแต่สิ่งดีๆ ทุกประการค่ะ  ปล.ขออนุญาตเบลอหน้าน้องๆ ผู้ด้อยโอกาส เพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิเด็กนะคะ
@swimmingkidsthailand #swimmingkidsthailand #smilesmartstrong
swim, swimming, swimmingkids, swimmingpool, pool, babypool, babyswim, babyswimming, ว่ายน้ำ, ว่ายน้ำเด็ก, ว่ายน้ำเด็กเล็ก, ว่ายน้ำทารก, สอนว่ายน้ำ, สอนว่ายน้ำเด็ก, สอนว่ายน้ำเด็กเล็ก, สอนว่ายน้ำทารก, เรียนว่ายน้ำ, เรียนว่ายน้ำเด็ก, เรียนว่ายน้ำเด็กเล็ก, เรียนว่ายน้ำทารก, โรงเรียนว่ายน้ำ, โรงเรียนว่ายน้ำเด็ก, โรงเรียนว่ายน้ำเด็กเล็ก, โรงเรียนว่ายน้ำทารก, โรงเรียนสอนว่ายน้ำ, โรงเรียนสอนว่ายน้ำเด็ก, โรงเรียนสอนว่ายน้ำเด็กเล็ก, โรงเรียนสอนว่ายน้ำทารก