Date:March 03, 2017

ทราบไหมค่ะว่าทำไมโรงเรียนสอนว่ายน้ำเด็กจึงแนะนำให้เด็กมาเรียนว่ายน้ำให้เร็วที่สุด? ที่จริงแล้วเด็กสามารถว่ายน้ำได้ดีกว่าการเริ่มเดินหรือเริ่มคลานเสียอีก เพราะพื้นแข็งๆ นั้นแตกต่างมากเมื่อเทียบกับน้ำคร่ำในครรภ์แม่ที่เด็กคุ้นเคย เด็กแรกเกิดจะรู้จักสัมผัสของน้ำคร่ำมากกว่า เพียงฝึกเพิ่มเติมเล็กน้อย เด็กแรกเกิดก็จะสามารถว่ายน้ำในสระได้โดยไม่ต้องได้รับความช่วยเหลือ..

03-03-17
ทราบไหมค่ะว่าทำไมโรงเรียนสอนว่ายน้ำเด็กจึงแนะนำให้เด็กมาเรียนว่ายน้ำให้เร็วที่สุด? ที่จริงแล้วเด็กสามารถว่ายน้ำได้ดีกว่าการเริ่มเดินหรือเริ่มคลานเสียอีก เพราะพื้นแข็งๆ นั้นแตกต่างมากเมื่อเทียบกับน้ำคร่ำในครรภ์แม่ที่เด็กคุ้นเคย เด็กแรกเกิดจะรู้จักสัมผัสของน้ำคร่ำมากกว่า เพียงฝึกเพิ่มเติมเล็กน้อย เด็กแรกเกิดก็จะสามารถว่ายน้ำในสระได้โดยไม่ต้องได้รับความช่วยเหลือ.. ในทางกลับกัน เด็กจะลืมทักษะการว่ายน้ำ หากไม่ได้รับการฝึกอย่างต่อเนื่องนะคะ นี่คือเหตุผลว่าทำไมโรงเรียนสอนว่ายน้ำเด็กจึงแนะนำให้เด็กมาเรียนว่ายน้ำให้เร็วที่สุด! เพราะว่ายน้ำเป็นทักษะเดียวที่ติดตัวเด็กมาตั้งแต่เกิด และอายุที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเรียนว่ายน้ำสำหรับเด็กคือตั้งแต่ 4 เดือนหรือเมื่อเด็กชันคอได้แล้ว เพราะเด็กในวัยนี้สามารถทนต่อต้านแรงดันของน้ำได้ ถือเป็นการช่วยพัฒนากล้ามเนื้อและกระดูกให้แข็งแรงขึ้นด้วย และยังเป็นอายุที่เหมาะสมในการเริ่มยอมรับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ทางกายภาพอีกด้วยค่ะ
@swimmingkidsthailand #swimmingkidsthailand #smilesmartstrong
swim, swimming, swimmingkids, swimmingpool, pool, babypool, babyswim, babyswimming, ว่ายน้ำ, ว่ายน้ำเด็ก, ว่ายน้ำเด็กเล็ก, ว่ายน้ำทารก, สอนว่ายน้ำ, สอนว่ายน้ำเด็ก, สอนว่ายน้ำเด็กเล็ก, สอนว่ายน้ำทารก, เรียนว่ายน้ำ, เรียนว่ายน้ำเด็ก, เรียนว่ายน้ำเด็กเล็ก, เรียนว่ายน้ำทารก, โรงเรียนว่ายน้ำ, โรงเรียนว่ายน้ำเด็ก, โรงเรียนว่ายน้ำเด็กเล็ก, โรงเรียนว่ายน้ำทารก, โรงเรียนสอนว่ายน้ำ, โรงเรียนสอนว่ายน้ำเด็ก, โรงเรียนสอนว่ายน้ำเด็กเล็ก, โรงเรียนสอนว่ายน้ำทารก