หลักสูตรคุณภาพสูง

หลักสูตรของ Swimming Kids ของเราสอนว่ายน้ำทารก สอนว่ายน้ำเด็กเล็ก ที่มีความทันสมัย และมีความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนสอนว่ายน้ำ ในประเทศไทย โดยเราเน้นการพัฒนาสมรรถนะในทุกๆด้านของทารกและเด็กเล็ก ผ่านกิจกรรมว่ายน้ำ (Baby swimming) หลักสูตรพัฒนาร่วมกับสถาบันชั้นนำของประเทศออสเตรเลีย (5 Star Swim Schools) จนทำให้หลักสูตรนี้เป็นไปตามหลักวิชาการ จากผลการวิจัย แห่ง Griffith Institute of Education Research มหาวิทยาลัยกริฟฟิต ประเทศออสเตรเลีย

“Children who learn how to swim at a young age

are reaching many developmental milestones earlier than the norm.”

“เด็กที่ว่ายน้ำตั้งแต่เล็ก จะมีพัฒนาการที่เร็วกว่าเด็กทั่วไป”

นำมาซึ่ง Swimming Kids’s Slogan

 

Smile.. หมายถึง การพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ สดใส ร่าเริง มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีความมั่นใจ

Smart.. หมายถึง การพัฒนาการด้านสมองและสติปัญญาเรียนรู้และจดจำได้ดี

Strong.. หมายถึง การพัฒนาการด้านร่างกาย บริหารกล้ามเนื้อทุกส่วนให้แข็งแรง

Curriculum-01

Curriculum-02

Curriculum-03

Curriculum-04

Curriculum-05

Curriculum-06

Curriculum-07

Curriculum-08

Curriculum-09

 

Brochure Swimming Kids

ใบสมัคร

คำแนะนำ ระเบียบการเรียน

เริ่มเรียนครั้งแรก

การสมัครเข้าระหว่างกลางเทอมการศึกษา

  • น้องๆ สามารถเข้าเรียนระหว่างเทอมการศึกษาได้ตลอด โดยจะมี Class ปรับพื้นฐานให้ก่อนเข้าเรียน

Swimming Kids Songs and Lyrics

pic-Courses-01

pic-Courses-02

pic-Courses-03

pic-Courses-04

pic-Courses-05

pic-Courses-06