CLASS STRONG อายุ 2 – 3 ขวบ

นักเรียน 8 คน คุณครู 2 ท่านต่อคลาส

จุดประสงค์การเรียนรู้

 1. สร้างความคุ้นเคยกับน้ำ ไม่กลัวน้ำ มีความสุขและมีทัศนคติที่ดีต่อการว่ายน้ำ
 2. พัฒนาการทางด้านร่างกาย บริหารกล้ามเนื้อทุกส่วนให้แข็งแรง
 3. พัฒนาการทางด้านอารมณ์และจิตใจ สมองและสติปัญญาผ่านกิจกรรมต่างๆ
 4. สร้างความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัว
 5. รู้กฎระเบียบ ความปลอดภัย และการช่วยเหลือตัวเองในน้ำ
 6. เรียนรู้การว่ายน้ำตามคำสั่งของคุณคุณครูได้ โดยไม่มีการช่วยเหลือของคุณพ่อคุณแม่ (สำหรับ Class STRONG 5)

 

ทักษะที่น้องจะได้รับ

 1. รู้สัญญาณการรอคอย และการเตรียมความพร้อมก่อนทำกิจกรรม
 2. สามารถใช้มือและเท้าเคลื่อนที่ในน้ำอย่างถูกต้องโดยการช่วยเหลือของคุณพ่อคุณแม่เพียงเล็กน้อย
 3. สามารถลอยตัวท่านอนหงายและนอนคว่ำโดยการช่วยเหลือของคุณพ่อคุณแม่เพียงเล็กน้อยและลอยได้ด้วยตัวเองได้
 4. สามารถกลั้นหายใจเมื่อมีน้ำผ่านหน้า ดำน้ำในท่าพื้นฐานและท่าอื่นๆ ได้ในระยะเวลา 3-5 วินาที และเป่าลมในน้ำได้
 5. สามารถช่วยเหลือตัวเองในน้ำ การเกาะ การไต่ และการปีนขึ้นฝั่งน้ำตื้นได้ด้วยตัวเอง
 6. สามารถหมุนตัวใต้น้ำโดยการช่วยเหลือของคุณพ่อคุณแม่เพียงเล็กน้อย และสามารถว่ายน้ำท่า Dog Padding ในระยะสั้นๆ ด้วยตนเองได้
 7. สามารถเคลื่อนที่ในน้ำไปหยิบจับสิ่งของตามคำสั่งและเงื่อนไขได้ เช่น รูปทรงสีสัน และจำนวน
class-Strong

ค่าใช้จ่าย

 • ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท (ชำระครั้งเดียว)
 • ค่าเรียน 7,500 บาท (10 ครั้ง 10 สัปดาห์)

<< Download ใบสมัคร คำแนะนำ และระเบียบการเรียน >>