CLASS SMILE อายุ 1 – 1.6 ขวบ

นักเรียน 8 คน คุณครู 2 ท่านต่อคลาส

จุดประสงค์การเรียนรู้

 1. สร้างความคุ้นเคยกับน้ำ ไม่กลัวน้ำ มีความสุขและมีทัศนคติที่ดีต่อการว่ายน้ำ
 2. พัฒนาการทางด้านอารมณ์และจิตใจให้สดใส ร่าเริง และมีความมั่นใจ ไม่กลัวคนแปลกหน้า มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 3. พัฒนาการทางด้านสมองและสติปัญญา และร่างกายผ่านกิจกรรมต่างๆ
 4. สร้างความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัว
 5. เรียนรู้กฎระเบียบ ความปลอดภัย และการช่วยเหลือตัวเองในน้ำ
class-Smile

ทักษะที่น้องจะได้รับ

 1. เรียนรู้สัญญาณการรอคอย และการเตรียมความพร้อมก่อนทำกิจกรรม
 2. เรียนรู้การใช้มือและเท้าเคลื่อนที่ในน้ำโดยการช่วยเหลือของคุณพ่อคุณแม่เพียงเล็กน้อย
 3. เรียนรู้การลอยตัวท่านอนหงายและนอนคว่ำโดยการช่วยเหลือของคุณพ่อคุณแม่เพียงเล็กน้อย
 4. เรียนรู้การกลั้นหายใจเมื่อมีน้ำผ่านหน้า และดำน้ำได้ในระยะเวลา 3 วินาทีในท่าพื้นฐานและท่าอื่นๆ ที่เหมาะสม
 5. เรียนรู้การช่วยเหลือตัวเองในน้ำ การเกาะ การไต่ และการปีนขึ้นฝั่งน้ำตื้นโดยการช่วยเหลือของคุณพ่อคุณแม่เพียงเล็กน้อย

 

ค่าใช้จ่าย

 • ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท (ชำระครั้งเดียว)
 • ค่าเรียน 7,500 บาท (10 ครั้ง 10 สัปดาห์)

<< Download ใบสมัคร คำแนะนำ และระเบียบการเรียน >>