สวิมมิ่ง คิดส์

สอนว่ายน้ำทารกและเด็กเล็ก (4 เดือน – 9 ขวบ) สระน้ำเกลือ น้ำอุ่น ในร่ม คุณภาพน้ำมาตรฐานสากล

หลักสูตรรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันสอนว่ายน้ำชั้นนำของประเทศออสเตรเลีย

ประสิทธิภาพของหลักสูตร

รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันสอนว่ายน้ำชั้นนำของประเทศออสเตรเลีย

พันธมิตรและสื่อมวลชน

ขอขอบคุณพันธมิตรและสื่อมวลขนสำหรับเสียงตอบรับและการให้ความช่วยเหลือสนับสนุน สวิมมิ่ง คิดส์ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด

SMILE

เสริมสร้างพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ

SMART

เสริมสร้างพัฒนาการด้านสมองและสติปัญญา

STRONG

เสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายและกล้ามเนื้อทุกส่วน

เรียนอะไรบ้าง?

 • การกลั้นหายใจและการดำน้ำ
 • การเคลื่อนที่ในน้ำ
 • การลอยตัวในน้ำ
 • การเอาตัวรอดในน้ำ
 • การว่ายน้ำอย่างถูกวิธี

ได้อะไรบ้าง?

 • มีทัศนคติที่ดีต่อน้ำ ไม่กลัวน้ำ
 • มีสมาธิ มั่นใจ ไม่กลัวคนแปลกหน้า
 • เจริญอาหาร หลับสนิท ฮอร์โมนการเจริญเติบโตทำงานได้ดี
 • มีทักษะการว่ายน้ำติดตัวไปตลอดชีวิต
 • เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว

ได้อะไรบ้าง?

 • มีทัศนคติที่ดีต่อน้ำ ไม่กลัวน้ำ
 • มีสมาธิ มั่นใจ ไม่กลัวคนแปลกหน้า
 • เจริญอาหาร หลับสนิท ฮอร์โมนการเจริญเติบโตทำงานได้ดี
 • มีทักษะการว่ายน้ำติดตัวไปตลอดชีวิต
 • เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว

เสียงตอบรับจากสมาชิกครอบครัวสวิมมิ่ง คิดส์

ตารางเทียบอายุและค่าใช้จ่าย

ระดับชั้นเรียนและค่าใช้จ่ายแบ่งตามอายุและพัฒนาการของน้อง

บทความและเกร็ดความรู้